Topper XII

TANISHA SINGH

89.8%

JASMIN WARSI

90.2%

ALEKH SINGH

90.4%

RIYA SINGH

89.6%

KRISHNA RAJPUT

91%

PIYUSH PANDEY

91.2%

Richa agarwal

95.8%

ANUBHAV CHAUHAN

91.2%

Sachin

93%

ABHISHEK

93.8%

Kish Dwivedi

94%

Adnan Ahmad

97.6%

ABHISHEK PANDEY

90.4%

Rahul Jain

92.6%

Boby

92.6%

Ayush

93.2%

ABHINAV SHAKYA

93.4%

Mohd Faiz

93.6%

Rashmi Rajput

93.6%

Prakhar Tiwari

94.6%

Samarth

95.4%